Skip to main content

TAKA-DER

Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Sizler için oluşturduğumuz tüm hizmetlerden tam olarak yararlanabilmek için aramıza katılabilirsiniz. Siz varsanız, biz varız! Üyelikler ücretsizdir ve her zaman ücretsiz kalacaktır.

(Sadece ziyaretçiler tarafından görüntülenir.)

Hoş Geldin, !

Kayıt işleminiz başarıyla tamamlandı. Sitemizde üyelikler yönetici onaylı olduğu için hesabınızın onaylanmasını bekleyiniz. Farklı bir sorun yaşıyorsanız bizimle Canlı Destek sayfasından irtibat kurabilirsiniz.

(Sadece hesabı aktif edilmemiş kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Yazar: Adem IN
13-07-2020,15:53
Taka-Der ile Bereket Sigorta arasında 'Bereket Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' anlaşması imzalanmıştır. Bu kapsamda kurum çalışanlarımız, eş ve çocukları (bebekler ve 29 yaşına kadar çocuklar) Bereket Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından yıllık 725 TL.' ye yararlanacaklardır. Ödemeler peşin veya 5 taksit olarak tahsil edilecektir. Bu uygulama kurum çalışanlarından en az 1000 kişinin katılımının sağlanması durumunda başlayacaktır. Bu nedenle Bereket Tamamlayııcı Sigortaya katılım sağlamak isteyenler için internet üzerinden başvuru toplama işlemine Bugün (10.07.2020) tarihinde başlanayacak olup 15.08.2020  tarihine kadar  devam edecektir. (Başvuru formuna ulaşmak için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz. )  
Başvuru Linki:
Çalışanlarımız başvuru formunu doldurduktan sonra 15.08.2020 tarihinden itibaren Bereket Sigorta 444 27 58 numaralı Çağrı Merkezinden aranacak olup başvurunun bir kez de sesli onayı alınacaktır. Onay alınırken poliçe priminin tahsil edileceği kredi kartı bilgisi alınacaktır. Prim tutarı tahsil edilen tüm başvurulara ait poliçe başlama ve sigortadan yararlanma tarihi 01.09.2020 olacaktır.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına dahil olan üyelerimiz SenCard mobil uygulamasını indirebilir ve/veya https://www.sencard.com.tr/dijital-websen internet adresi üzerinden TCKN ve cep telefonu ile poliçe ve poliçenize özel anlaşmalı sağlık kuruluşları bilgisine ulaşabilirsiniz.
Bereket Sigorta sunacağı hizmeti SenCard üyelik programı ile sağladığından anlaşmalı sağlık kurumlarında hizmet aldığınızda provizyon sırasında SenCard üyesi olduğunuzu belirtmeniz önem taşımaktadır.
Gruba özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına ilişkin detaylı bilgiler ekte yer almakta olup dikkat edilmesi gereken diğer hususlar aşağıda yer almaktadır.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından faydalanmak için;
·         Gidilen sağlık kuruluşunun ve doktorun mutlaka SGK ile anlaşması olması,
·         Poliçe başlama tarihinden önceki rahatsızlıklar kapsam dışıdır,
·         Yatarak tedavilerde 3 aylık bekleme süresinin doldurulması,
 Acıbadem Medikal Hizmet Ağı
Başvuru Linki:
Detaylı Bilgi için aşağıda paylaşılan Dosyayı indirip İnceleyebilirsiniz...
Anlaşmalı Hastaneler için Dosyayı indirip İnceleyebilirsiniz...
.pdf 1.pdf (Dosya Boyutu: 212.93 KB | İndirme Sayısı: 2)
.docx ANLAŞMALI HASTANELER.docx (Dosya Boyutu: 5.03 MB | İndirme Sayısı: 4)
25-06-2020,08:23
Yorum Yok
25 Haziran 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31166

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/6/2011 tarihli ve 27970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Hizmet Alanı: Büyükşehir statüsündeki illerin aynı hizmet bölgesindeki ilçelerinin tamamı ile diğer il merkezleri ve ilçelerin her birini,”

“j) Zorunlu Atama ve Yer Değişikliğine Tabi Personel: Taşra hizmet birimlerinde Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı ve Kadastro Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personeli,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda tercihleri doğrultusunda ya da kura ile atanan personel atandığı birimde iki yıl görev yapmadan isteğe veya mazerete bağlı atama talebinde bulunamaz.

(5) Aile birliği mazeretine bağlı atama talepleri, her yıl ocak, nisan ve ağustos aylarının 15 ine kadar Genel Müdürlük otomasyon sistemi üzerinden alınır, durumu uygun olanların atamaları takip eden ayın 15 ine kadar yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki”  ibaresi “beş” olarak değiştirilmiş, “Tapu Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı,” ibaresi, “Tapu Sicil Müdür Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Kadastro Müdür Yardımcısı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Tapu Sicil Müdür Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Kadastro Müdür Yardımcısı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “beş” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut ikinci ve üçüncü fıkralar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mevcut dördüncü fıkrada yer alan “anakent” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, mevcut yedinci fıkra aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Genel Müdürlük taşra teşkilatında Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü ve Kadastro Müdürü unvanında görev yapan personel aynı hizmet alanında ve aynı unvanda toplam altı yıl görev yapabilir. Hizmet süresini tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet alanı değiştirilir.

(3) Tapu Sicil Müdür Yardımcısı ve Kadastro Müdür Yardımcısı unvanında görev yapan personel aynı birimde ve aynı unvanda toplam altı yıl görev yapabilir. Hizmet süresini tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet birimi değiştirilir.”

“(4) Bölge Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerinde Mühendis ve Kontrol Mühendisi unvanlarında görev yapan personel aynı hizmet biriminde toplam on yıl görev yapabilir. On yılını tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet birimi değiştirilir.

(5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar dışında kalan Genel Müdürlük taşra teşkilatında görev yapan diğer personel büyükşehirlerin il merkezleri ile aynı hizmet bölgesinde yer alan birimlerinde on yıl, büyükşehirlerin diğer ilçeleri ile büyükşehirler dışındaki il ve ilçelerde yer alan hizmet birimlerinde on beş yıl görev yapabilir. Hizmet süresini tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet birimi değiştirilebilir. Yer Değiştirme Kurulunun kararı ve Genel Müdür onayı ile bu süre uzatılabilir veya personel temininde güçlük çekilen birimlerde görev yapan personel kapsam dışı bırakılabilir.”

“(9) Hizmet birimi, hizmet alanı veya hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını kazanmış olanlar ile bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç son başvuru tarihine kadar talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde bir sonraki atama dönemini geçmemek kaydıyla emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet biriminde bırakılabilir. İlgilinin emeklilik talebinden vazgeçmesi veya dilekçede belirtilen tarihte emekliye ayrılmaması halinde Genel Müdürlükçe uygun görülen bir birime resen ataması yapılır.”

“(13) İkinci fıkra hükümlerine göre hizmet alanı değiştirilen personel, yeni atandığı hizmet alanında en az altı yıl görev yapması halinde en son ayrıldığı hizmet alanında daha önce aynı unvanda görev yapmadığı bir birime atanabilir. Ancak; 11 inci madde gereğince ataması yapılanların ayrıldıkları hizmet alanları için bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(14) Dördüncü fıkra hükümlerine göre hizmet birimi değiştirilen Mühendis ve Kontrol Mühendisi unvanlı personel atandığı hizmet birimlerinde on yıl görev yapması halinde eski hizmet birimine aynı unvanla tekrar atanabilir.

(15) Beşinci fıkra hükümlerine göre hizmet birimi değiştirilen personel, atandığı hizmet birimlerinde on yıl görev yapması halinde eski hizmet birimine tekrar atanabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yer Değiştirme Kurulu;” ibaresinden sonra gelmek üzere “atama dönemlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel Müdürlükçe belirlenen norm kadroya göre birimlerdeki norm kadro fazlası personelin, öncelikle talepleri doğrultusunda, aksi takdirde birim hizmeti en fazla olan personelden başlamak üzere ihtiyaç duyulan birimlere atamaları yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan  EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/6/2011

27970

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/5/2012

28274

2-

5/3/2014

28932

3-

1/3/2019

30701

Eki için tıklayınız
Yazar: TAKA-DER
05-06-2020,19:42
Yorum Yok
[Resim: 27a1.png]TAPU KADASTRO SİGORTA[Resim: 2b05.png]
[Resim: 1f538.png]Takader Sigorta Aracılık
Hizmetleri LTD. ŞTİ.[Resim: 1f538.png]
[Resim: 1f534.png] Hizmet Hayatına Başladı...
08506226952 yi arayarak fiyat teklifi alabilirisiniz.
Yazar: TAKA-DER
24-04-2020,19:22
Yorum Yok
Arkadaşlara kolaylık olması açısından hangi işlemde ne kadar harç oranının olduğuna dair bir liste hazırladım. Umarım faydalı olur.
.pdf İŞLEMLERE GÖRE HARÇ ORANLARI LİSTESİ-31032020.pdf (Dosya Boyutu: 184.74 KB | İndirme Sayısı: 18)
Yazar: TAKA-DER
21-03-2020,17:15
Yorum Yok
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanları olarak bizler, vatandaş ile devletin en önemli temas noktalarından birisi olmaktayız. Taşrada 973 Tapu Müdürlüğü ve 81 Kadastro Müdürlüğünden oluşan, toplam 19.495 personeli ile yılda 9 milyonu aşan işlem ile 30 milyonun üzerinde insanımıza hizmet vermekteyiz. Vatandaşımız her gün tapu ve kadastro müdürlüklerimize gelerek işlemini yaptırıyor. Biz de kurum çalışanları olarak vatandaşımızın ve personelimizin sağlığını düşünerek, gerekli önlemlerin alınmasını ve vatandaşlarımızın daha bilinçli hareket etmelerini istiyoruz.
Elbette ki iktisadî hayatımıza yön veren ve mülkiyetimizin güvencesi bir kurum olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün faaliyetleri durdurulamaz. Ancak atalar sözünde de belirtildiği gibi “yonga” da “can” olmadan bir başına kıymet ifade etmemektedir.
Vatandaşlarımız doğru yönlendirilmedikleri ve bilgilendirilmedikleri için öncelikli/acil olmayan işler üzerinden yaptıkları müracaatlarla Tapu müdürlüklerinde gereksiz kalabalıklar oluşturmamalarını istiyoruz.Yazar: TAKA-DER
14-01-2020,23:57
Yorum Yok
Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği Ankara Şube Başkanlığı kuruluşunu Başkentte düzenlediği özel bir geceyle taçlandırdı.

Çok sayıda Tapu ve Kadastro Çalışanın aileleriyle katıldığı yemekli gecede, Tapu ve Kadastro Ankara Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Yılmaz, Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Demir ve Taka Der Ankara Şube Başkanı Ali Tanık ile Taka Der Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

Tapu ve Kadastro Ankara Bölge Müdürü Akkoca konuşmasında, Taka Der’in birleştirici yönüne vurgu yaptı. Akkoca “ Taka Der sosyal ve ekonomik statü ayrımı yapmadan, makam mevki farkı, ideoloji farkı gözetmeden kurum çalışanlarını aynı çatıda buluşturmayı başararak önemli bir işe imza atmıştır. Başkan Emre Demir ve ekibini kutluyorum.” İfadesini kullandı.

Kısa adı Taka Der olan Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Demir de, Taka Der’in sadece günden güne artan üye sayısıyla değil aynı zamanda icraatlarıyla da ne kadar doğru ve önemli bir yapı olduğunu kanıtladığına vurgu yaptı.
Demir “ son olarak dernek bünyemizde üyelerimizi ve sosyal ve ekonomik yönden ileri götürecek dayanışma ve yardımlaşma sandığını kurduk. Ayrıca yine üyelerimizin ile Tapu ve Kadastro Çalışanlarının iletişim gücünü arttırmak için Turkcell ile çok özel bir anlaşma imzaladık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Taka Der üyeleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra teveccühlerinin karşılığını fazlasıyla alacaktır” diye konuştu.

Aftad Halk Dansları Topluğu da geceye özel bir gösteri ile renk kattı.
Programın sonunda söz sahneye ve sanatçılara bırakıldı. Çok sayıda personel ve yakını söylenen türküler eşliğinde halay çekti, gönüllerince dans etme fırsatı yakaladı.
 
 
14-01-2020,08:55
Forum: MEVZUAT
Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başladığı gerekçesiyle inşaatı durdurulan yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilecek. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamayacak.

Muhtara bırakılan yapının durdurulduğuna dair tebligatın bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilecek.

Yıktırılamayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilecek veya yıktırılabilecek.

Yıkım maliyetleri yüzde 100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilecek. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunacak. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilecek.

Ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, 1.000 liradan az olmamak üzere uygulanacak.

Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibi, yapı müteahhidi veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesul hakkında yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre verilecek para cezası 500 liradan en az 1.000 liraya çıkarılıyor. Köy ve mezralarda ruhsat aranmayan yapılar için de aynı ceza miktarı geçerli olacak.

Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için verilen idari para cezasına, mevzuata aykırılığa konu alanın arsa payına isabet eden arsa alanı ile emlak vergisine esas arsa ve arazi asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası ayrıca ilave edilecek.

Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılacak. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulacak.

Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak.

Bin metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalarda; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları, adanın merkezine en fazla 500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorunda olacak.

Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacak.

İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yetkilendirilmiş lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından plan değişikliği açıklama raporunda belirtilen meri plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte değişiklik sonrası değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen yeni değerden az olmamak üzere, idarece oluşturulacak değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek.

Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenecek. Değer tespit komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla ilişkin olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanacak.

Taşınmazın değer artışına tabi olduğu, tapu kütüğüne şerh edilecek. Emsal, inşaat alanı, yapı yüksekliği ve kullanım amacı değiştirilmemek kaydıyla yapılacak ruhsat tadilatları hariç, değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

Yatırılan tutarların, büyükşehir belediyesinin olduğu illerde, yüzde 25'i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25'i ilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25'i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise yüzde 40'ı imar planı değişikliğini onaylayan idarede açılacak ilgili hesaba, yüzde 30'u Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, Bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışında anılan idare payları, Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına beş iş günü içerisinde aktarılacak.

Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde kalan değer artış payının yüzde 25'i, büyükşehir belediyesi olmayan illerde kalan değer artış payının yüzde 30'u ve bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışında imar planı değişikliğinin diğer genel bütçeli idareler tarafından onaylanması durumunda değer artış payının tamamı genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda, kamu yatırımları ile kamu mülkiyetindeki alanlarda, mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlarda yapılacak plan veya plan değişiklikleri ile imar planlarında serbest (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler, planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasındaki esaslara ilişkin düzenlemeye göre yapılacak plan değişikliklerinde uygulanmayacak.Kanun Teklifinin Tam Metni İçin Tıklayınız
Yazar: TAKA-DER
10-01-2020,14:19
Aşağıda meslektaşlarımıza yararlı olacağını düşündüğümüz çalışma notları ve testler bir araya getirilerek ekte sunulmuştur. Ayrıca önceki ders notlarını indirmeyenler var ise aşağıda bulunan linklerden ulaşabilirsiniz.


1 ders notları (TIKLA)
2 ders notları (TIKLA)

.zip Md Yrd Not.zip (Dosya Boyutu: 6.69 MB | İndirme Sayısı: 122)
Yazar: TAKA-DER
03-01-2020,22:34
Yorum Yok
Arşiv Memurluğu sınavına girecek olan tüm adaylara öncelikle başarılar dileriz. 

Aşağıda tarafımızdan sizler için bir araya getirdiğimiz yararlı olacağını düşündüğümüz ders notları yer almaktadır. 


  • Güncel Genelgeler (TIKLA)
  • 657 DMK ve 4721 Türk Medeni Kanunu (TIKLA)
  • Kararname,Kanun,Tüzük,Yönetmelikler (TIKLA)
  • Sınav Notları (TIKLA)
 

Hoşgeldin, Ziyaretçi

Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.

Forumda Ara

Forum İstatistikleri

Toplam Üyeler: 390
Son Üye: yek698
Toplam Konular: 61
Toplam Yorumlar: 86

Son Aktiviteler

FULL KAPSAMLI ‘BEREKET TA...

Son Yorum: Adem IN 12-01-2021,10:35
Yorumlar: 1 Okunma: 857

2020 - ATAMA VE YER DEĞİŞ...

Son Yorum: Hakan AYDENİZ 25-06-2020,08:23
Yorumlar: 0 Okunma: 2,343

TAKADER SİGORTA ARACILIK ...

Son Yorum: TAKA-DER 05-06-2020,19:42
Yorumlar: 0 Okunma: 531

TAKA-DER'den 23 Nisan Mes...

Son Yorum: TAKA-DER 24-04-2020,19:22
Yorumlar: 0 Okunma: 425

Harç Oranları Listesi

Son Yorum: TAKA-DER 31-03-2020,19:01
Yorumlar: 1 Okunma: 705

Taka-Der Corona Virüsü Ka...

Son Yorum: TAKA-DER 21-03-2020,17:15
Yorumlar: 0 Okunma: 513

İMAR, CBS ve Bazı Kanunla...

Forum: MEVZUAT
Son Yorum: Hakan AYDENİZ 20-02-2020,08:51
Yorumlar: 1 Okunma: 761

TAKA DER ANKARA ŞUBE BAŞK...

Son Yorum: TAKA-DER 14-01-2020,23:57
Yorumlar: 0 Okunma: 612

Müdür Yardımcılığı Notlar...

Son Yorum: gigi 13-01-2020,14:16
Yorumlar: 1 Okunma: 2,026

Tapu Müdür Yardımcılığı İ...

Son Yorum: Engin 13-01-2020,08:22
Yorumlar: 6 Okunma: 2,686