Şahsi Tasarruf Fonu

  • Üyeliğinin kesintisiz 25. Ayın’dan itibaren, işbu Fon`da birikmiş olan tasarruflarını, geri ödemesi bulunmayan Kredisi ile MRF`den yararlanmamış olması şartıyla, Fonda birikmiş olan meblağına bağlı olarak, bir seferde toplu ödeme veya talebi halinde birkaç parça olarak iade edilmesi talebinde bulunabilir.

 

  • (15.1)Bendindeki gibi prim ödeme talepleri değerlendirilirken, Şahsi Tasarruf Fonunun mali durumları göz önünde bulundurularak değerlendirilir

 

  • Üyeliği esnasında, Rücu ödemesine maruz kalarak Mesleki Risk Sigorta Fonundan faydalanan üye, Şahsi Tasarruf Fonundan yararlanamaz.

 

  • Üye, Madde(10.7) ve (10.6) bendi dışında, Sandık hesabına ödediği toplam meblağ ile ticari gelirinden başka bir kazanım talep ve iddia etme hakkına sahip olamayacağını, üyelik başvurusu ile kabul ve taahhüt eder.