TAKADER SAN ÜYELİK FORMU

TAKA-DER SAN`a ancak TAKA-DER üyesi olan kişiler üye olabilirler.

 

TAKA-DER üyesi iseniz TAKA- DER SAN üyelik formunu doldurarak Islak imzalı olarak Yönetim kuruluna iletiniz.
(TAKA-DER SAN Üyelik Formu İçin Tıklayınız)

 

TAKA-DER üyesi değilseniz TAKA-DER ve TAKA-DER SAN üyelik formunu Islak imzalı olarak Yönetim Kuruluna İletiniz.
(TAKA-DER Üyelik Formu İçin Tıklayınız)

 

Sandık için Posta Adresi

( Beyazıt Mah. Ankara Yolu Cad. No:284 Yıldırım BURSA)

 

Üye Aidatları

Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği (TAKA-DER) 2021 yılı için belirlenen Yıllık Aidat miktarı 40 TL + Bir defaya mahsus Giriş Ücreti 20 TL Toplam 60 TL'dir

Üye aidatının yatırılması gereken banka hesap bilgileri aşağıdadır.

 

Banka Adı : T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

IBAN No   : TR92 0001 0025 3688 4059 7250 01

Hesap Adı : Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği

(Açıklama Kısmını İsim Soyisim ve T.C. numaranızı yazınız)

 

Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı (TAKA-DER SAN) 2020 yılı için belirlenen aidat miktarı Aylık 50 TL dir. Aidatların hesaplardan çekilmesi için bankalarla protokol görüşmeleri yapılmakta olup, gerçekleşene kadar üyelerin Maaş bankalarına Otomatik EFT/Havale talimatı verilmesi gerekmektedir.

Sandık aidatının yatırılması gereken banka hesap bilgileri aşağıdadır.

 

Banka Adı : Akbank T.A.Ş.

IBAN No   : TR27 0004 6011 8788 8000 0723 21

Hesap Adı : Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği

(Açıklama Kısmını İsim Soyisim ve T.C. numaranızı yazınız)

 

 • Üyeliğinin 1 yılını doldurmadan (12 aidat miktarı) üyelikten çıkması veya çıkarılması ile sona ermesi halinde, ödedigi toplam aidat miktari iade edilip, başkacada faizi, karpayı gibi herhangi bir ödeme yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 

 • Üyenin, kesintisiz 24 aylık aidatını ödedikten sonra, Sandık üyeliğinden istifa etmesi veya Kurumdan herhangi bir sebeple ayrılmasıyla Sandık üyeliğini sonlandırmak istemesi halinde, ödemiş olduğu aidat ile gelirinin yekünü kendisine iade edilir.

 

 • 2021 yılı için başlangıç üye aidatı: 75TL(YetmişbeşTL) olup, her ayın maaş ödeme gününde tahsil edilir. Üyelik aidatının tahsil şeklini Sandık Yönetim Kurulu belirler ve görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesini bunun için yetkili kılar.Üyelik aidatlarını Sandık Yönetim Kurulu her takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar yapacağı toplantı ile yeniden belirler veya güncelleyerek üyelerine ilan eder.
 • Kişisel verilen korunması kanunu (KVKK) (Yönerge 21.madde) gereği Sandıgın sunduğu hizmetlerden yararlanma sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) öngördüğü şartlarda üyelerin, bildirdiği, bildireceği veya Sandık görevlilerinin haricen herhangi bir yoldan temin edecegi üyenin, eşinin ve cocuklarının kişisel verilerinin talep etmeye yetkili olan kurumlar ile hizmet baglantisi olan özel ve tüzel kisilerle ayrica yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilerle paylaşılacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
 • Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Sandık Yönetim Kurulunca en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç gerek posta yoluyla, gerekse elektronik haberleşme araçlarıyla-(e-Mail, WhatsApp, SMS vb.) başvuru sahibine bildirilir.

 

 • Taka-Der San`a üye olan kişi, ancak 1 yıllık kesintisiz aidat ödedikten sonra işbu Sandığın tüm hizmetlerinden faydalanmaya hak kazanır.

 

 • Sandığa üyelik kaydı yapılmasına rağmen, herhangi bir sebepten dolayı aidat ödemesi gerçekleşmeyen kişinin üyeliği, çıkış yapmaya gerek olmadan, hükmen iptal sayılarak, resmiyet kazanmamış hükmündedir.

   

  • Sandığa yeni üyelik, Üyelik Başvuru Formunu doldurup imzalamak ve Sandık Yönetim Kurulunun bu başvuruyu onaylaması ile başlar. Üye, Üyelik Başvuru formu ile Sandık aidatının tahsil şeklini kabul ederek, tam yetki vermiş olur ve buna dair her türlü işleme muvafakat eder.

   

  • Üyeler, Banka hesabı değişikliklerini, aidat ödeme günü gelmeden erken zamanda Sandık Yönetim Kuruluna bildirmekle mükelleftir. Aksi takdirde, zamanında tahsil edilemeyen aidat masraflarından da yükümlü olarak, aidatı masrafları ile birlikte yeni hesabından tahsil edilir.